Commercial Invoice là gì?

Commercial Invoice Là Gì? Commercial Invoice Dùng Để Làm Gì?

Commercial Invoice là chứng từ xuất nhập khẩu quan trọng nhất trong thương mại quốc tế, được xem là một hợp đồng và bằng chứng mua bán do người bán cấp cho người mua.

Commercial Invoice mô tả hàng hóa đang được bán và nêu chi tiết giá cả, giá trị và số lượng của hàng hóa. Commercial Invoice không chỉ ra quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu đối với hàng hóa, đó là trong Vận đơn .

Tuy nhiên, Commercial Invoice là chứng từ bắt buộc để làm thủ tục hải quan.

>>>>>>> Bài viết xem nhiều: Review Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất

1. Commercial Invoice được sử dụng để làm gì?

Việc phân tích chi phí trên Commercial Invoice được Hải quan sử dụng để tính toán và đánh giá các khoản thuế phải nộp đối với lô hàng.

Chứng từ này cũng có thể được sử dụng hoặc được yêu cầu cho các khoản thanh toán, chẳng hạn như trong trường hợp người mua thanh toán qua Thư tín dụng. Trong trường hợp đó, người mua có thể cần xuất Commercial Invoice cho ban nhạc để chuyển tiền cho người bán.

Thông tin giao dịch

 • Số hóa đơn
 • Dữ liệu hóa đơn
 • Số đơn hàng
 • Tổng doanh thu
 • Tiền tệ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Thông tin nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu
 • Địa chỉ tên, số điện thoại của người xuất khẩu / người bán
 • Số ID thuế của Nhà xuất khẩu / Người bán (VAT, EORI)
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhập khẩu / người mua
 • Số ID thuế của Người nhập khẩu / Người mua (VAT, EORI)
 • Thông báo thông tin của các bên

Thông tin vận chuyển

 • Hóa đơn của các số vận đơn
 • Đại lý chuyển tiếp
 • Mã hệ thống hài hòa (HS)
 • Mô tả hàng hóa (số kiện, đơn vị, trọng lượng)
 • Incoterms
 • Xuất xứ hàng hóa
 • Tiền bảo hiểm
 • Ngày xuất khẩu, phương thức vận tải và điểm đến cuối cùng
 • Chữ ký của người gửi hàng

Khi tạo Commercial Invoice, điều quan trọng là phải bao gồm bảng phân tích chi phí vận chuyển và dịch vụ mà người mua đang thanh toán cho người bán. Điều này là do Hoa Kỳ không đánh thuế đối với chi phí vận tải, do đó việc thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa các loại chi phí này sẽ giúp các nhà nhập khẩu không phải chịu các loại thuế hải quan không cần thiết.

Commercial Invoice là gì?

>>>>>>>>>>> Học Xuất Nhập Khẩu Online Ở Đâu Tốt?

2.Rủi ro khi không có Commercial Invoice hoặc sai sót

Một Commercial Invoice đầy đủ và chính xác thực sự là một yêu cầu pháp lý. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự chậm trễ lâu dài của Hải quan và các khoản phí tiềm năng. Bên cạnh đó, thông tin sai lệch trên hóa đơn hải quan có thể dẫn tới việc thiếu cho lệ phí và thuế có thể, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề pháp lý.

3.Sự khác biệt giữa Commercial Invoice và packing list

Điều quan trọng là thông tin giao dịch và lô hàng được liệt kê trên Commercial Invoice tương ứng với thông tin trên Packing list.

Mặc dù thông tin yêu cầu trên cả hai chứng từ là cực kỳ giống nhau và cả hai đều do người bán/ nhà xuất khẩu phát hành, nhưng hai chứng từ phục vụ các mục đích rất khác nhau.

Packing list phục vụ mục đích hậu cần hơn với việc nhấn mạnh vào mô tả thực tế của hàng hóa được vận chuyển. Đây là tài liệu cần thiết trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào có thể phát sinh với hãng tàu, hải quan hoặc giữa người mua và người bán đối với hàng hóa.

Nó cũng được sử dụng để xác minh rằng tất cả hàng hóa do nhà xuất khẩu vận chuyển có được nhận trong điều kiện và tình trạng tốt, cũng như cho các mục đích lưu kho và kiểm kê.

Mặt khác, Commercial Invoice phục vụ cho việc trình bày chi tiết giao dịch tài chính để bán hàng hóa đang được vận chuyển, chẳng hạn như chi tiết thanh toán, hướng dẫn và điều khoản.

Packing list được gửi cho người nhận hàng hóa, hoặc người nhận hàng, trong khi Commercial Invoice được gửi cho bên chịu trách nhiệm thanh toán hàng hóa. Đây có thể là một và giống nhau hoặc khác nhau.

Trên đây là thông tin về Commercial Invoice là gì? để bạn đọc tham khảo. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích tới bạn.

Chúc bạn thành công!

>>>>>> Tham khảo thêm:

Vận đơn Là Gì? Phân biệt các loại vận đơn

Bill of Exchange – Hối phiếu là gì?

7 bước xác định xuất xứ hàng hóa

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *