Phương thức thanh toán LC

Phương thức thanh toán LC

Phương thức thanh toán LC là phương thức được sử dụng phổ biến trong xuất nhập khẩu. Tuy nhiên nhiều bạn đọc vẫn chưa rõ về phương thức thanh toán này. Mời bạn đọc tham khảo bài viết của hoidapxuatnhapkhau về phương thức thanh toán LC dưới đây. 

1.Phương thức thanh toán LC là gì

Thư tín dụng LC là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu nhằm cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định trong một khoảng thời gian. Nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ phù hợp với quy định trong LC được ngân hàng mở. hành chính nhân sự

2.Các loại thư tín dụng chứng từ LC

Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)

Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)

Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)

Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)

Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)

Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C) học xuất nhập khẩu online

Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C) khóa học quản lý nhân sự tphcm

3.Quy trình mở thanh toán LC

thanh toán LC

1.Ký kết hợp đồng mua bán với điều khoản thanh toán theo phương thức L/C. học xuất nhập khẩu

2.Nhà nhập khẩu gửi yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành L/C.

3.Ngân hàng phát hành lập L/C và thông qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh của mình tại nước người xuất khẩu thông báo cho nhà xuất khẩu. bài tập nguyên lý kế toán có đáp án

4.Ngân hàng thông báo kiểm tra L/C, nếu chân thật thì thông báo cho nhà xuất khẩu.

5.Nhà xuất khẩu kiểm tra L/C, nếu không có sai sót thì tiến hành giao hàng như thỏa thuận. Nếu không phù hợp thì yêu cầu sửa đổi L/C.

6.Sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ và xuất trình cho ngân hàng được chỉ định để được thanh toán.

7.Ngân hàng được chỉ định kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì tiến hành thanh toán, ngược lại thì từ chối thanh toán.

8.Ngân hàng được chỉ định gửi bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành để được hoàn trả. cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng

9.Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán.

10.Ngân hàng phát hành đòi tiền nhà nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi đã nhận được tiền hoặc được chấp nhận thanh toán. kỹ năng quản trị nhân sự

11.Nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu. 

4.Nội dung chính của thanh toán LC

-Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C

-Loại L/C học kế toán ở hà nội

-Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…

-Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng

-Nội dung về hàng hóa: tên: số lượng, trọng lượng, bao bì…

-Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…

-Số tiền, loại tiền hàm vlookup excel

-Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ…

-Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng

-Những nội dung khác

>>Tham khảo ngay: Review về trung tâm xuất nhập khẩu Lê Ánh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *